Komunikatywność

Student posiada umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania się – w mowie i w piśmie, zdolność do rozumienia wypowiedzi innych, umiejętność słuchania i porozumiewania się z rozmówcami.

Relacje interpersonalne

Student osiąga umiejętność  wyrażania między kilkoma osobami w interakcji uczuć i postaw (co wynika z psychologicznego podziału pomiędzy ja i ty).

Praca zespołowa

Studenta cechuje przede wszystkim współpraca w grupie, udzielanie sobie pomocy, pełnienie różnych funkcji oraz zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pracy.

Koncerty

Warsztaty

Wykłady otwarte

AKTYWNOŚCI OKAZJONALNE

Przygotowywanie uroczystości

Coaching

Doradztwo zawodowe

PWSZ w Elblągu - Kształcimy zawodowo

Przedmiot pn.: Kultura Społeczna i Zawodowa (nazywany dalej: Przedmiotemjest obowiązkowy dla studentów wszystkich kierunków studiów od roku akademickiego 2017/2018. Jest realizowany w semestrze II, III, IV i V cyklu kształcenia. Składa się z części obowiązkowej, polegającej na udziale we wskazanych przez Uczelnię wykładach i uroczystościach oraz części wybieralnej tzw. ,,aktywnościowej”, polegającej na indywidualnym wyborze różnorodnych aktywności-ujętych w Katalogu Aktywności, które przebiegają
w różnych okolicznościach przygotowanych przez Uczelnię i poza nią, dając możliwość inicjacji kompetencji społecznychlub ich pogłębianie.

Studenci dokumentują swoje wybory tworząc portfolio. Wspierają ich Instytutowi Koordynatorzy Przedmiotu.

0
Instytuty
0
Koła naukowe
0
Sekcji AZS
0
Punkty do zaliczenia

Kultura Społeczna i zawodowa

Aktywności
Aby zaliczyć Przedmiot student przygotowuje portfolio dokumentujące udział w aktywnościach przewidzianych w programie.
Koła naukowe
Rozwijaj swoje zainteresowania, zdobywaj nowe umiejętności, pogłębiaj swoją wiedzę,poszerzaj horyzonty, poznawaj nowych ludzi.
Sekcje AZS
Nasi członkowie z powodzeniem biorą udział w imprezach mistrzowskich, zarówno rangi wojewódzkiej, jak i ogólnopolskiej.
Dokumenty do pobrania
Znajdziesz tu wszystkie niezbędne dokumenty oraz pliki potrzebne do stworzenia portfolio
Skonsultuj się z koordynatorem!