Aktywności

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Aby zaliczyć Przedmiot student przygotowuje portfolio dokumentujące udział w aktywnościach przewidzianych w programie.

Aktywności dzielą się na obowiązkowe i do wyboru. Za udział w w tych aktywnościach student otrzymuje punkty niezbędne do zaliczenia Przedmiotu.

Aktywności obowiązkowe np.:

– liczba dowolnie wybranych wykładów,

– liczba uroczystości

są różne, w zależności od semestru ( sylabusy z semestrów: II, III, IV, V)

 

Aktywności do wyboru-zawarte są w Katalogu Aktywności

Aktywności do wyboru

Rada Studentów

Działając w Radzie studentów nabierasz doświadczenia w pracy z ludźmi. W przyszłości może wpisać to sobie do CV.

Koło naukowe

Uczestnicząc w kole naukowym masz okazję poszerzać swoje zainteresowania i uczyć się nowych rzeczy od innych studentów.

Chór

Jedną ze ścieżek rozwoju są też spotkania uczelnianego chóru. Będziesz mieć okazję występować na różnych uroczystościach.

Grupa teatralna

Jeżeli posiadasz talent aktorski lub chcesz go u siebie rozwinąć zapraszamy do naszej grupy teatralnej. Może to być dla Ciebie świetna zabawa.

Uczelniany Klub Sportowy

Klub Uczelniany AZS to miejsce dla wszystkich studentów ceniących aktywność fizyczną. Członkowie klubu mają możliwość startowania w Ligach Międzyuczlnianych.

Wolontariat

Kolejną z aktywności, których możesz podjąć się w ramach przedmiotu jest wolontariat. Możesz sprawdzić się działając bezinteresownie na rzecz innych ludzi.

Aktywności okazjonalne

Istnieje również możliwość zdobywania punktów poprzez uczestniczenie w aktywnościach okazjonalnych na rzecz Uczelni, takich jak:

Aktywności bierne:

  • wykłady otwarte, koncerty

Aktywności czynne:

  • lokalne inicjatywy i programy obywatelskie,
  • kursy tematyczne i pojedyncze warsztaty służące rozwojowi kompetencji społecznych i zawodowych,
  • konsultacje indywidualne, coaching, doradztwo  zawodowe,
  • angażowanie się w przygotowanie: uroczystości, konferencji, imprez okolicznościowych w PWSZ w Elblągu.

Punktacja

Dowiedz się ile punktów otrzymasz za swoje aktywności

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!