portfolio image

Sekcja Future 3D

Opiekun : dr inż. Henryk Olszewski
Przewodniczący koła: Tomasz Ostrowski
Zastępca przewodniczącego: Marcin Bogiel

 

Strona internetowa sekcji

 

Celem Sekcji Graficznej FUTURE3D Koła Naukowego Instytutu Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest rozwijanie kreatywnego myślenia w zakresie tworzenia grafiki dwu i trójwymiarowej, artystycznego kształtowania obrazów otaczającego świata, modelowania i symulacji układów fizycznych, programowania w grafice komputerowej. Misją sekcji jest inicjowanie i realizowanie prac wspomagających doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego PWSZ w celu przygotowania studentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym sprawnie wykorzystywać będą wiedzę i umiejętności zdobyte na Uczelni.

Celem Sekcji Graficznej FUTURE3D Koła Naukowego Instytutu Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest rozwijanie kreatywnego myślenia w zakresie tworzenia grafiki dwu i trójwymiarowej, artystycznego kształtowania obrazów otaczającego świata, modelowania i symulacji układów fizycznych, programowania w grafice komputerowej. Misją sekcji jest inicjowanie i realizowanie prac wspomagających doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego PWSZ w celu przygotowania studentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym sprawnie wykorzystywać będą wiedzę i umiejętności zdobyte na Uczelni.

W ramach spotkań sekcji prowadzone są zajęcia poświęcone:

 1. tworzeniu grafiki komputerowej w programach: Adobe PhotoShop, GIMP,
 2. tworzeniu modeli 3D w programie 3ds Max,
 3. tworzeniu modeli 3D w systemie CATIA,
 4. fotogrametrycznym metodom generowania chmury punktów,
 5. skanerom 3D na bazie światła laserowego,
 6. skanerom 3D na bazie światła strukturalnego,
 7. aparatom i kamerom 3D,
 8. edycji chmury punktów w systemie CATIA,
 9. technologii motion capture,
 10. fotografii artystycznej,
 11. robotyce mobilnej.

Sekcja organizuje kolejne edycje Konkursu Grafiki Komputerowej i Artystycznej.
Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań studentów, wiedzy i umiejętności oraz motywacji do dalszej edukacji w zakresie szeroko pojętej grafiki komputerowej i artystycznej oraz promocja prac graficznych studentów. Tematy konkursu wyłaniane są w ramach plebiscytów przeprowadzanych wśród studentów PWSZ w Elblągu. Konkurs odbywa się oddzielnie w trzech kategoriach:

 1. grafika komputerowa dwuwymiarowa,
 2. grafika komputerowa trójwymiarowa,
 3. grafika artystyczna.