portfolio image

SENEKA – SKN Myśli Społecznej i Filozoficznej

Działające przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu od października roku akademickiego 2003/2004

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Myśli Społecznej i Politycznej SENEKA jest dr inż. Tomasz Winnicki

Aktualne Władze Koła Naukowego:        

Prezes – Daniel Gliński

Wiceprezes – Anna Król

Sekretarz – Patrycja Pielech

Skarbnik – Elżbieta Dąbrowska


Wizja, misja, cele i działania KN SENEKA

Wizja

 • rozpoznawalność jako licząca się jednostka naukowo-dydaktyczna w ramach działalności PWSZ w Elblągu,
 • budowanie marki SKN SENEKA jako kompetentnego zespołu,
 • bycie partnerem w inicjatywach lokalnych Elbląga i okolic,
 • łączenie środowisk akademickich, biznesowych i społecznych.

Misja

 • współpraca w ramach działalności PWSZ w Elblągu z innymi kołami naukowymi, władzami Uczelni, środowiskiem lokalnym, regionalnym, instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi,
 • wspieranie inicjatyw Członków SKN SENEKA i społeczności studenckiej oraz służenie jej pomocą,
 • wskazywanie i propagowanie wzorców ukierunkowanych na społeczną odpowiedzialność.

Cele

 • rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych Członków SKN SENEKA niezbędnych w przyszłej praktyce zawodowej,
 • ukształtowanie zachowań umożliwiające wejście studentów na rynek pracy
 • wzbudzenie zainteresowań naukowych wśród Członków SKN SENEKA, zaktywizowanie ich w sprawach obywatelskich, kulturalnych i społecznych,
 • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy studentów, głównie na temat innowacyjności
  w gospodarce.

Działania

 • Działalność naukowa poprzez:
  • udział w konferencjach, seminariach i innych inicjatywach naukowych,
  • pisanie i wygłaszanie prac naukowych przez Członków SKN SENEKA.

 

 • Działalność organizacyjna poprzez:
  • realizowanie działań promujących Uczelnię i inne podmioty, w tym instytucji działających na rzecz środowiska studenckiego oraz promowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze rozwojowym i prospołecznym,
  • prowadzanie warsztatów w szkołach średnich,
  • prowadzenie szeroko pojętej dyskusji na tematy społeczne, ekonomiczne itd., dotyczące zagadnień bliskich zainteresowaniom studentów,
  • organizację innych przedsięwzięć mających na celu rozwój interpersonalny Członków SKN SENEKA.
 • Działalność społeczna, w tym charytatywna poprzez:
  • organizację i współorganizację akcji charytatywnych,
  • rozbudzenie w środowisku studenckim potrzeby pomocy potrzebującym,
  • wspieranie innych inicjatyw o charakterze prospołecznym.

 

Kontakt:

Zapraszamy na fan page

Chcesz się z nami skontaktować w inny sposób, niż przez Facebooka? Nic prostszego, napisz do nas na maila—> seneka@pwsz.elblag.pl


28 marca 2018
Categories: