portfolio image

HUMANITAS – Sekcja Dziennikarska

Opiekun: dr Katarzyna Jarosińska-Buriak

Przewodniczący – Sylwester Budzelewski

 

Koło tworzą przede wszystkim studenci filologii polskiej, ale w działalności koła uczestniczą też osoby z innych kierunków.

Głównym polem aktywności studentów jest redagowanie gazety studenckiej „PWSZ PROJECT” – kwartalnika studentów PWSZ w Elblągu. Na łamach gazety studenci m. in. zamieszczają recenzje filmów, koncertów, fabularyzowane reportaże, w swobodny, dowcipny sposób komentują wydarzenia z życia studenckiego.

Gazeta nawiązuje do wcześniejszych pism studenckich – „Jeżem po szosie”, „Generacja” i „Inicjatywa”.

 

Studenci zapraszają wszystkich zainteresowanych (pisaniem tekstów, wyrażeniem opinii lub po prostu rozmową) na spotkania, które odbywają się w każdy wtorek w godz. 15.00-16.30 w siedzibie Redakcji w sali 312 (budynek IPJ, ul. Czerniakowska 22).

 

Osoby chcące pisemnie podzielić się spostrzeżeniami i opiniami na temat gazety lub zainteresowane publikacją tekstów mogą nadsyłać je na adres e-mail: pwszgazeta@gmail.com