portfolio image

HUMANITAS – Sekcja Filologów

Opiekun sekcji: dr Marlena Kardasz

Członkiem sekcji studentów filologii angielskiej może zostać każdy student  filologii angielskiej oraz każdy student lingwistyki stosowanej.

Celem koła jest zrzeszanie studentów zainteresowanych rozwojem i wykorzystaniem swojej wiedzy i umiejętności w działalności naukowej. Cele koła realizowane są poprzez inicjowanie i organizowanie warsztatów oraz dyskusji mających na celu nie tylko rozwijanie kompetencji językowych, ale także ukierunkowywanie zainteresowań członków koła.  Jednym z przewodnich tematów, które podejmują członkowie koła jest zapoznanie się z teorią metafory konceptualnej oraz odkrywanie jej wykorzystania w języku codziennym.

Do cyklicznych działań podejmowanych przez koło należy także koordynowanie oraz czynny udział jego członków w konkursie lingwistycznym „Tłumacze na start” organizowanym przez agencję tłumaczeń i szkołę językową Skrivanek we współpracy z Instytutem Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje o miejscu i częstotliwości spotkań należy kierować do opiekuna sekcji  pod adres mailowy: m.kardasz@pwsz.elblag.pl