portfolio image

HUMANITAS – Sekcja Językoznawcza

Opiekun: dr Aneta Lica

Przewodniczący: Krzysztof Wójcik

Koło tworzą studenci zainteresowani polszczyzną i jej właściwym wykorzystywaniem, m.in. w życiu zawodowym.
Celem naszej pracy jest badanie zmian zachodzących we współczesnym języku polskim (w nawiązaniu do zmian dawniejszych). Koncentrujemy się na języku potocznym, publicystycznym i artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem właściwie pojmowanej kultury języka.

Koło jest organizatorem corocznej konferencji studenckiej Integralia – Wymiary studenckiej humanistyki.

Spotykamy się w każdą środę o godz. 15.00 w sali 107 lub 111.

Zapraszamy wszystkich, którzy zastanawiają się, jak myśl przekłada się na słowo.