portfolio image

HUMANITAS – Sekcja Kulturoznawczo-Translatoryczna

Opiekun sekcji:           dr Ewa Leszczyńska

Przewodniczący:        Aleksandra Bednarz

Sekcję tworzą głównie studenci kierunku FILOLOGIA specjalności lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim. Do uczestnictwa w naszych projektach zapraszamy jednak wszystkich, zainteresowanych kulturą i literaturą niemieckiego obszaru językowego oraz doskonaleniem umiejętności w zakresie przekładu w relacji język niemiecki – język polski.

Aktywności sekcji kulturoznawczo-translatorycznej na nadchodzące lata akademickie

– projekt kulturoznawczy:      Kino niemieckie zwierciadłem współczesnych przemian społecznych i kulturowych

Cykliczne spotkania na projekcji filmowej, której towarzyszyć będzie wymiana
poglądów oraz wspólna dyskusja problemów poruszonych w danym obrazie filmowym.

– projekt translatoryczny:       tłumaczenie krótkich tekstów literackich – efekt końcowy ma stanowić publikacja tłumaczeń w wydawnictwie uczelnianym.

– projekt interkulturowy:        Jak rozumiemy własne? Jak rozumiemy obce?

Projekt poświęcony analizie perspektywy kulturowej oraz zagadnieniom
postrzegania obcości w kontekście kultury własnej.

– Konkurs na Kalendarz Adwentowy

Wspólna inicjatywa Instytutu Pedagogiczno-Językowego oraz Gimnazjum
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu, której głównym założeniem
pozostaje popularyzowanie kultury krajów niemieckojęzycznych oraz aktywizacja
i integracja środowiska edukacyjnego Elbląga i regionu.

Podejmujemy działania współpracując z:

  • Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku,
  • Instytutem Goethego w Warszawie,
  • Stowarzyszeniem Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej,
  • Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego w Olsztynie,
  • Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie,
  • Szkołą Podstawową i Gimnazjum SPSK w Elblągu.