portfolio image

HUMANITAS – Sekcja Pedagogiczno-Psychologiczna Pro Persona

Opiekun koła: dr Irena Sorokosz

 

Sekcja rozpoczęła działalność w roku akademickim 2017/2018 i opiera się o założenia Studenckiego Klubu Dyskusyjnego, działającego pod tą samą nazwą w roku akademickim 2001/2002.

 

Celem jest:

 • rozwój osobisty i kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów,
 • rozwijanie zainteresowań naukowych,
 • wdrażanie studentów do prowadzenia badań pedagogicznych,
 • wspieranie inicjatyw studenckich w zakresie działań społeczno-pedagogicznych
  i wolontariackich,
 • integracja studentów pedagogiki różnych roczników i współtworzenie tradycji kierunku,

 

Sekcja realizuje cele poprzez:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego,
 • współpracę z innymi organizacjami studenckimi,
 • prowadzenie własnych badań,
 • działalność wolontariacką,

 

Treści realizowane w roku akademicki 2017/2018 skupiać się będą wokół następujących zagadnień:

 1. Motywacja (teliczna i parateliczna) a samorozwój
 2. Społeczne zachowania dzieci
 3. Potrzeby i oczekiwania 60+