WYGENERUJ RAPORT

mgr Marzanna Tyburska

Lista obecności
Sprawozdanie studenta z udziału w zajęciach obowiązkowych
Sprawozdanie z działań w wybranej formie „aktywności” (4a.-biernej; 4b.-czynnej; 4c.-systematycznej).
Semestralne sprawozdanie
Inne dokumenty np. podziękowania za udział w przygotowaniu/prowadzeniu imprezy, zdjęcia, wypracowane efekty działań – finalny produkt, itp.

mgr inż. Andrzej Stojek

Lista obecności
Sprawozdanie studenta z udziału w zajęciach obowiązkowych
Sprawozdanie z działań w wybranej formie „aktywności” (4a.-biernej; 4b.-czynnej; 4c.-systematycznej).
Semestralne sprawozdanie
Inne dokumenty np. podziękowania za udział w przygotowaniu/prowadzeniu imprezy, zdjęcia, wypracowane efekty działań – finalny produkt, itp.

dr Teresa Pietrulewicz

Lista obecności
Sprawozdanie studenta z udziału w zajęciach obowiązkowych
Sprawozdanie z działań w wybranej formie „aktywności” (4a.-biernej; 4b.-czynnej; 4c.-systematycznej).
Semestralne sprawozdanie
Inne dokumenty np. podziękowania za udział w przygotowaniu/prowadzeniu imprezy, zdjęcia, wypracowane efekty działań – finalny produkt, itp.

dr inż. Anetta Waśniewska

Lista obecności
Sprawozdanie studenta z udziału w zajęciach obowiązkowych
Sprawozdanie z działań w wybranej formie „aktywności” (4a.-biernej; 4b.-czynnej; 4c.-systematycznej).
Semestralne sprawozdanie
Inne dokumenty np. podziękowania za udział w przygotowaniu/prowadzeniu imprezy, zdjęcia, wypracowane efekty działań – finalny produkt, itp.

mgr Marta Aniśkowicz

Lista obecności
Sprawozdanie studenta z udziału w zajęciach obowiązkowych
Sprawozdanie z działań w wybranej formie „aktywności” (4a.-biernej; 4b.-czynnej; 4c.-systematycznej).
Semestralne sprawozdanie
Inne dokumenty np. podziękowania za udział w przygotowaniu/prowadzeniu imprezy, zdjęcia, wypracowane efekty działań – finalny produkt, itp.

mgr inż. Dominika Iskra-Swiercz

Lista obecności
Sprawozdanie studenta z udziału w zajęciach obowiązkowych
Sprawozdanie z działań w wybranej formie „aktywności” (4a.-biernej; 4b.-czynnej; 4c.-systematycznej).
Semestralne sprawozdanie
Inne dokumenty np. podziękowania za udział w przygotowaniu/prowadzeniu imprezy, zdjęcia, wypracowane efekty działań – finalny produkt, itp.

mgr Walentyna Karwacka

Lista obecności
Sprawozdanie studenta z udziału w zajęciach obowiązkowych
Sprawozdanie z działań w wybranej formie „aktywności” (4a.-biernej; 4b.-czynnej; 4c.-systematycznej).
Semestralne sprawozdanie
Inne dokumenty np. podziękowania za udział w przygotowaniu/prowadzeniu imprezy, zdjęcia, wypracowane efekty działań – finalny produkt, itp.

dr Aneta Lica

Lista obecności
Sprawozdanie studenta z udziału w zajęciach obowiązkowych
Sprawozdanie z działań w wybranej formie „aktywności” (4a.-biernej; 4b.-czynnej; 4c.-systematycznej).
Semestralne sprawozdanie
Inne dokumenty np. podziękowania za udział w przygotowaniu/prowadzeniu imprezy, zdjęcia, wypracowane efekty działań – finalny produkt, itp.