Wykłady obowiązkowe

semestr II

IPJ, IE, IP, IIS

 • wykład organizacyjny:
  •  został zrealizowany  5.03. 2020 r.
 • autorami wykładów cyklicznych są:
  • mgr Bogumiła Salmonowicz,
  • dr Irena Sorokosz,
  • prof. dr hab. Marek Sokołowski.

Treści wykładów znajdziesz poniżej.

Tematyka cyklu wykładów

Kompetencje społeczne i ich znaczenie w budowaniu satysfakcjonującego życia osobistego i zawodowego.

Zarządzanie sobą - rola kompetencji osobistych.

Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym.

semestr IV

IPJ, IE, IP, IIS

 • autorami wykładów cyklicznych są doradcy zawodowi z Akademickiego Biura Karier
  •  mgr Olaf Baranowski
  •  mgr Krzysztof Grablewski
  •  Paweł Kulasiewicz

Treści wykładów znajdziesz poniżej.

Tematyka cyklu wykładów

Współczesny rynek pracy - trendy, scenariusze rozwoju i zawody przyszłości.

Metody poszukiwania pracy - od wartości do sukcesu.

Samoorganizacja zawodowa i kreowanie ścieżek rozwoju zawodowego