Wykłady obowiązkowe

TERMINY WYKŁADÓW

semestr II

IPJ

Miejsce realizacji zajęć: ul. Czerniakowska i Al. Grunwaldzka

 • wykład organizacyjny Czerniakowska – sala nr 23
  • 28.02. 2019 r. (studenci kierunków: pedagogika i pedagogika specjalna),
  • 14.03. 2019 r. (studenci kierunków: filologia i filologia polska);
 • wykłady cykliczneAl. Grunwaldzka, sala audytoryjna nr 107/108 C
  • 21.03. 2019 r. – mgr Bogumiła Salmonowicz,
  •   4.04. 2019 r. – dr Irena Sorokosz,
  •   11.04. 2019 r. – prof. dr hab. Marek Sokołowski.

IE, IP, IIS

Miejsce realizacji zajęć: Al. Grunwaldzka – aula nr 207/208 C

 • wykład organizacyjny:
  •   7.03. 2019 r.;
 • wykłady cykliczne:
  • 14.03. 2019 r. – mgr Bogumiła Salmonowicz,
  • 11.04. 2019 r. – prof. dr hab. Marek Sokołowski,
  • 16.05. 2019 r. – dr Irena Sorokosz.

Wykłady odbywają się zawsze w godzinach 14:00-15:30 w ww. miejscach

Tematyka cyklu wykładów

Kompetencje społeczne i ich znaczenie w budowaniu satysfakcjonującego życia osobistego i zawodowego.

Zarządzanie sobą - rola kompetencji osobistych.

Wpływ komunikacji audiowizualnej na relacje budowane przez współczesnego człowieka.

semestr IV

IPJ, IE, IP, IIS

Miejsce realizacji zajęć: Al. Grunwaldzka, sala audytoryjna nr 207/208 C

 • wykłady cykliczne prowadzone przez doradców zawodowych
  z Akademickiego Biura Karier

w terminach:

  • 28.03. 2019 r. – mgr Olaf Baranowski
  • 4.04. 2019 r. –  mgr Krzysztof Grablewski
  • 25.04. 2019 r.  – Paweł Kulasiewicz

Wykłady odbywają się zawsze w godzinach 14:00-15:30 w ww. miejscach

Tematyka cyklu wykładów

Współczesny rynek pracy - trendy, scenariusze rozwoju i zawody przyszłości.

Metody poszukiwania pracy - od wartości do sukcesu.

Samoorganizacja zawodowa i kreowanie ścieżek rozwoju zawodowego